Z radością informujemy, że w dniu 29.01.2022 roku zostało powołane stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Fitoterapii.

Od lat zauważano potrzebę  pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego oraz kwalifikacji zawodowych lekarzy i farmaceutów w zakresie fitoterapii. Polskie Towarzystwo Fitoterapii integruje środowisko lekarzy, farmaceutów i innych osób żywo zainteresowanych tematem leku roślinnego.

Celem powołanego Towarzystwa będzie nie tylko edukacja środowiska medycznego ale także inicjowanie, realizacja, subwencjonowanie badań naukowych w zakresie diagnostyki i  leczenia chorób w których stosowane są leki roślinne; rozwój i promocja fitoterapii w kraju i za granicą; nagradzanie osiągnięć w dziedzinie fitoterapii na polu naukowym, edukacyjnym oraz diagnostyczno-terapeutycznym.

Jesteśmy przekonani, że działania wdrażane przez Towarzystwo na rzecz fitoterapii spotkają się z głębokim poparciem i zainteresowaniem środowiska medycznego.

PTFIT.1 scaled - Wielki dzień dla fitoterapii