Patronaty Poskiego Towarzystwa Fitoterapii 

 

event venue geeb71d3aa 1920 - Patronat

Patronat Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Polskie Towarzystwo Fitoterapii angażuje się  w  różnego rodzaju wydarzenia naukowo-szkoleniowe. Wydarzenia realizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fitoterapii moga mieć różnorodną formę dostosowaną do charakteru wydarzena i jego celu. Mogą to być m.in. konferencje, sympozja, kongresy, , zjazdy,webinary itp.. Organizatorów tego typu wydarzeń zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

Formularz Patronat Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Formularz Patronat PTFiT czasopisma i periodyki naukowo- edukacyjne

Krok 1

Jeżeli organizujesz w danym roku wydarzenie mające charakter kongresu, konferencji czy sympozjum i chciałbyś by Polskie Towarzystwo Fitoterapii udzieliło patronatu Twojemu wydarzeniu wypełnij wniosek na conajmniej 3 miesiące przed planowana datą wydarzenia. Możesz to zrobić wysyłając skan wypełnionego formularza na adres zarząd@ptfit.org lub skorzystać z gotowego formularza powyżej. Wówczas Twój wniosek zostanie przesłany automatycznie.

Krok 2

PTFit udzielając patronatu może zwrócić się do Ciebie jako organizatora wydarzenia o:

  • włączenie  wskazanych przez PTFit osób do Komitetu Naukowego lub innego organu nadzorującego merytoryczna stronę wydarzenia
  • zorganizowanie dodatkowej sesji lub wykładu, którego tematyka będzie poruszać zagadnienia dotyczace ziołolecznictwa. Sesja będzie miała patronat Towarzystwa przy czym tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem. Koszty takiej sesji lub wykładu pokrywa organizator wydarzenia.
  • Towarzystwo może poprosić Cię jako organizatora o umieszczenie  informacji w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTFit
  • zapewnienie pełnej rejestracji ( wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych jako reprezentntów PTFit
  • przedstawienie PTFit do akceptacji materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTFit
  • Zarząd PTFit może wystąpić do organizatora wydarzenia z prośbą o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia patronatu Polskiego Towarzystwa Fitoterapii w tym wniesienia opłaty której wysokość ustalana jest indywidualnie w przypadku każdego wydarzenia

Krok 3

Po przesłaniu za pomocą formularza lub bezpośrednio na adres email : zarzad@ptfit.org skanu formularza oczekuj na informację ze strony Towarzystwa. Informacja  o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia na email wskazany w formularzu kontaktowym.

Krok 4

Pamietaj, że:

  • patronat PTFit  nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału zarządu PTFit w wydarzeniu
  • Zarząd PTFit zastrzega sobie mozliwość odebrania przyznanego patronatu dla wydarzenia w przypadku gdy, prowadzona przez organizatora działalność lub innych podmiotów uczestniczacych w wydarzeniu działań będzie naruszać dobre imię Towarzystwa lub organizator wydarzenia naruszy warunki przyznawania patronatu
  • Decyzja o wycofaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi i ma charakter natychmiastowy

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości przyznania patronatu Polskiego Towarzystwa Fitoterapii  prosimy o kontakt z władzami PTFit:

tel.: +48 608 613 950
e-mail: zarzad@ptfit.org

+48 608 613 950

zarzad@ptfit.org

61-619 Poznań, ul. Franciszka Kleeberga 2