Rekomendacje

 

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

 

PTFit dokłada starań by dostępne dla polskiego pacjenta leki roślinne i preparaty zawierające substancje lub przetwory roślinne spełniały najwyższe standardy jakościowe.

W tym celu Towarzystwo prowadzi badania dzięki którym możliwe było opracowanie standardu jakościowego, który powinny spełniać leki roślinne oraz preparaty zawierające substancje lub przetwory roślinne.

pexels ron lach 10534008 scaled - Rekomendacje

Czym jest Rekomendacja?

Rekomendacja jest efektem przeprowadzonych badań i zawiera  wnioski dotyczące, spełnienia przez wyrób standardów jakościowych. PTFit ma  możliwości oznaczenia takiego produktu znakiem rekomendacji PTFit.

Jak wygląda proces otrzymywania rekomendacji

Proces otrzymywania rekomendacji przebiega według następującego schematu:

  • otrzymanie niezbędnej dokumentacji od producenta wyrobu,
  • przeprowadzenie badania wyrobu,
  • ogłoszenie wyników badania i przyznanie rekomendacji
Obraz1 - Rekomendacje

Jak przebiega badanie wyrobu?

Badania w celu uzyskania rekomendacji PTFit przeprowadzane są na zlecenie producenta wyrobu.  PTFit analizuje dostępne karty charakterystyki produktu, dokumentację dotyczacą badań jakim dany wyrób został poddany oraz analizuje proces wytwarzania wyrobu pod kątem spełnienia wymogów jakościowych od momentu pozyskania substancji czynnej do wytworzenia produktu końcowego.

Badanie nie ma charakteru badania klinicznego!

Koszt i czas trwania rekomendacji

Opłaty za przeprowadzenie badań jakościowych wyrobu i udzielenie rekomendacji są ustalane indywidualne i obejmują wynagrodzenie badaczy oraz koszt przeprowadzonych analiz .

Rekomendacja jest przyznawana na okres 1 roku. W tym czasie  producent wyrobu może używać rekomendacji w dowolnych aktywnościach reklamowych stosując znak rekomendacji oraz hasła rekomendacji. Po wygaśnięciu rekomendacji producent może się ubiegać o jej przedłużenie. Do czasu ponownego udzielenia rekomendacji producent nie może się posługiwać znakiem i hasłami rekomendacji w żadnych mediach i formach aktywności marketingowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości przyznania patronatu Polskiego Towarzystwa Fitoterapii  prosimy o kontakt z władzami PTFit:

tel.: +48 608 613 950
e-mail: zarzad@ptfit.org

Regulamin Rekomendacji PTFiT

+48 608 613 950

zarzad@ptfit.org

61-619 Poznań, ul. Franciszka Kleeberga 2