Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

 

bundo kim ur2zmbseUIA unsplash scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja farmaceutyczna- przewodnicząca prof.dr hab.n.med. Mirosława Krauze-Baranowska

Celem sekcji jest  propagowanie wiedzy o produkcie ziołowym, przede wszystkim produkcie leczniczym roślinnym, w obszarach składu chemicznego, efektach farmakologicznych, mechanizmach działania, badaniach klinicznych, wskazaniach do stosowania oraz postaciach leku roślinnego. Szerzenie wiedzy w oparciu o wyniki badań m. in. klinicznych o możliwych interakcjach lek roślinny – lek syntetyczny. Ocena jakości produktów ziołowych.

 

nerka rtg scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Nefrologiczna – przewodnicząca prof.dr hab.n.med. Katarzyna Kiliś – Pstrusińska

Leki roślinne mogą mieć zastosowanie w wybranych schorzeniach układu moczowego, m.in. w zakażeniach układu moczowego (ZUM) i kamicy moczowej. ZUM należą do najczęstszych chorób infekcyjnych. W ostatnich latach zwraca się uwagę na konieczność zmiany leczenia ostrych i nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych i stosowania terapii nie-antybiotykowych, wśród nich racjonalnej fitoterapii.

pexels anete lusina 4792358 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Pulmunologiczna- przewodniczący dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

Choroby układu oddechowego, zarówno ostre jak i przewlekłe należą do najczęstszych schorzeń zarówno u dzieci jak i dorosłych. Leki roślinne stanowią ważny element terapii
zakażeń układu oddechowego, stosowane są jako leki objawowe w kaszlu. Leki objawowe są stosowane w sposób celowany w dolegliwościach górnych i dolnych dróg oddechowych,
wykorzystuje się również właściwości preparatów złożonych o szerszym działaniu.

 

pexels cottonbro 8666823 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Historii Fitoterapii – przewodnicząca dr n. farm. Danuta Raj

Celem działalności sekcji Historii Fitoterapii  będzie upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania substancji leczniczych pochodzenia roślinnego oraz badań z powyższego zakresu, dotyczących zarówno historycznego jak i współczesnego aspektu fitoterapii. Działalność sekcji będzie również obejmować wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie naukowych informacji dotyczących wyżej wymienionego zakresu, w szczególności zjazdów, konferencji, warsztatów lub sympozjów naukowych. Ponadto sekcja może również podejmować szeroko rozumianą działalność: edukacyjną, oświatowo-wychowawczą, społeczno-kulturalną, promującą zdrowy i aktywny styl życia, zmierzającą do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz podnoszącą świadomość ekologiczną.

 

pexels cottonbro 8666823 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Psychiatrii i Neurologii – przewodniczacy prof. dr hab.n.med. Przemysław Bieńkowski

Celem sekcji jest wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie naukowych informacji dotyczących wyżej wymienionego zakresu, w szczególności zjazdów, konferencji, warsztatów lub sympozjów naukowych. Ponadto sekcja może również podejmować szeroko rozumianą działalność: edukacyjną, oświatowo-wychowawczą, społeczno-kulturalną, promującą zdrowy i aktywny styl życia, zmierzającą do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz podnoszącą świadomość ekologiczną.

 

pexels cottonbro 8666823 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Pediatryczna – przewodniczący: dr hab.n.med. Adam Sybilski, prof. CMKP

Celem sekcji jest wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie naukowych informacji dotyczących wyżej wymienionego zakresu, w szczególności zjazdów, konferencji, warsztatów lub sympozjów naukowych. Ponadto sekcja może również podejmować szeroko rozumianą działalność: edukacyjną, oświatowo-wychowawczą, społeczno-kulturalną, promującą zdrowy i aktywny styl życia, zmierzającą do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz podnoszącą świadomość ekologiczną.

 

pexels cottonbro 8666823 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Medycyny Bólu – przewodniczący:
dr hab.n.med. Jarosław Woroń

Celem sekcji jest wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie naukowych informacji dotyczących wyżej wymienionego zakresu, w szczególności zjazdów, konferencji, warsztatów lub sympozjów naukowych. Ponadto sekcja może również podejmować szeroko rozumianą działalność: edukacyjną, oświatowo-wychowawczą, społeczno-kulturalną, promującą zdrowy i aktywny styl życia, zmierzającą do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz podnoszącą świadomość ekologiczną.

 

pexels cottonbro 8666823 scaled - Sekcje Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

Sekcja Dermatologii i Kosmetologii – przewodniczący:
prof. dr hab.n.med. Roman Nowicki

Celem sekcji jest wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie naukowych informacji dotyczących wyżej wymienionego zakresu, w szczególności zjazdów, konferencji, warsztatów lub sympozjów naukowych. Ponadto sekcja może również podejmować szeroko rozumianą działalność: edukacyjną, oświatowo-wychowawczą, społeczno-kulturalną, promującą zdrowy i aktywny styl życia, zmierzającą do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz podnoszącą świadomość ekologiczną.

 

+48 608 613 950

zarzad@ptfit.org

61-619 Poznań, ul. Franciszka Kleeberga 2