Polskie Towarzystwo Fitoterapii

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiagniecie nie śniło się nikomu z osobna

Franklin D. Roosevelt

Polskie Towarzystwo Fitoterapii

Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.​

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

globules g809fb8bf3 1920 - O Towarzystwie

Zarząd Towarzystwa

Zbigniew Doniec PTPD1 scaled - O Towarzystwie

Prezes PTFit

dr hab.n. med Zbigniew Doniec

Miroslawa Krauze Baranowska - O Towarzystwie

Wiceprezes PTFit

prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska

.

sybilski - O Towarzystwie

Sekretarz PTFit

dr hab. n. med. Adam Sybilski

.

Członkowie Zarządu PTFit

fecka izabela scaled e1646136844744 - O Towarzystwie

prof. dr hab. n. farm. Izabela Fecka

Członkini zarządu

.

Woron J zdjecie 2019 002 e1646136964567 - O Towarzystwie

dr hab. n med. Jarosław Woroń

Członek zarządu

.

migas scaled e1646137017833 - O Towarzystwie

dr hab. n med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Członkini zarządu

.

MKolaczkowski - O Towarzystwie

prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Członek zarządu

.

m tomczyk gab e1646137307527 - O Towarzystwie

dr hab. n. farm. Michał Tomczyk

Członek zarządu

.

1019 998afd13c4841943e651f8ffc9719125 e1646137390563 - O Towarzystwie

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Członek zarządu

.

Komisja Rewizyjna 

zdjecie AK 002 e1645982718690 - O Towarzystwie

dr n. med. Agnieszka Krauze

Członkini Komisji Rewizyjnej

.

lekarze dagmara pokorna kalwak - O Towarzystwie

dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.

KKP 1 - O Towarzystwie

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

Członkini Komisji Rewizyjnej

.

Misją Towarzystwa jest:

favpng peppermint mentha spicata botany botanical illustration herb 1 - O Towarzystwie
N

pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i farmaceutów oraz innych Członków Towarzystwa

N

inicjowanie, realizacja i w miarę możliwości subwencjonowanie badań naukowych w zakresie diagnostyki i  leczenia chorób w których stosowane są leki roślinne i preparaty zawierające substancje lub przetwory roślinne

N

rozwój i promocja fitoterapii w kraju i za granicą

N

nagradzanie osiągnięć w dziedzinie fitoterapii na polu naukowym, edukacyjnym oraz diagnostyczno-terapeutycznym

Cele Towarzystwa
N

organizowanie spotkań Towarzystwa, zjazdów i konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym

N

prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy i farmaceutów oraz innych pracowników służby zdrowia

N

inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie fitoterapii

N

opracowywanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie fitoterapii w różnych dziedzinach medycyny

N

opiniowanie treści programowych  i aktualizacji programów specjalizacji i programów kształcenia przed dyplomowego lekarzy i farmaceutów w zakresie fitoterapii

N

udział w komisjach i zespołach powoływanych celem opracowania programów kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i farmaceutów

N

wydawanie ekspertyz i opinii dotyczących  stosowania leków roślinnych i preparatów zawierających substancje lub przetwory roślinne  dla administracji państwowej  i organizacji współpracujących

N

współpracę z zespołami konsultantów krajowych oraz organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stosowania leków roślinnych i leków zawierających substancje lub przetwory roślinne w terapii medycznej

N

wspieranie badań naukowych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych w zakresie stosowania leków i leków zawierających substancje lub przetwory roślinne

N

współdziałanie z organami administracji państwowej, uczelniami, instytutami naukowymi, instytucjami samorządu zawodowego, szczególnie izbami lekarskimi

N

współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi lub osobami, które poprzez swoje działania mogą przyczynić się do realizacji zadań Towarzystwa

N

utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi

Statut Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

+48 608 613 950

zarzad@ptfit.org

61-619 Poznań, ul. Franciszka Kleeberga 2