Strefa członkowska

Członkiem  Polskiego Towarzystwa Fitoterapii może zostać osoba związana z ochroną zdrowia i lub inna osoba zainteresowana zagadnieniami leków roślinnych i preparatów zawierających substancje lub przetwory roślinne

Korzyści

Zostając członkiem PTFit możesz liczyć na niższe opłaty za udział w konferencjach i kongresach organizowanych przez PTFit, dostęp do najnowszych doniesień naukowych za pośrednictwem kanałów internetowych PTFit, informacji o organizowanych warsztatach lub programach edukacyjnych organizowanych przez PTFit lub pod naszym patronatem.

Możesz również liczyć na naszą pomoc w publikacji prac naukowych i artykułów na stronach PTFit.

 

Jak uzyskać członkowstwo PTFit

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach dlatego aby zostać jego członkiem powinnaś wypełnić deklarację członkowską, zaakceptować regulaminy PTFit oraz opłacić składkę członkowską

Deklaracja i oplaty członkowskie

Deklarację członkowską mozesz przesłać do nas w sposób tradycyjny na nasz adres pocztowy, w formie skanu dokumentu na adres zarzad@ptfit.org lub wypełnić elektronicznie za pośrednictwem naszej strony.

Opłaty członkowskie opałacane są jednorazowo w ciągu roku i powinny być  dokonane do 31 stycznia . W przypadku nowych cłonków składka członkowska powinna zostać uiszczona niezwłocznie po wysłaniu deklaracji członkowskiej.

Składkę mozna opłacić przelewem tradycyjnym na konto :
41 1020 3466 0000 9502 0180 5894 – PKO Bank Polski SA
lub elektronicznie za pośrednictwem naszej strony.

Roczna opłata członkowska wynosi 100 zł. Studenci, emeryci i renciści (po przesłaniu kopii legitymacji studenckiej, emeryta/rencisty): 50 PLN

Opłata członkowska obejmuje rok kalendarzowy, w którym została naliczona. Termin ważności opłaty mija zawsze 31 grudnia danego roku.

pexels jill burrow 6681867 scaled - Strefa członkowska

Deklaracja członkowska

 

Regulamin Serwisu internetowego

 

+48 608 613 950

zarzad@ptfit.org

61-619 Poznań, ul. Franciszka Kleeberga 2