Mamy za sobą pierwsze, niezwykle ważne wydarzenie w życiu powołanego w 2022 roku Polskiego Towarzystwa Fitoterapii, jakim był I Zjazd Polskiego Towarzystwa Fitoterapii, Poznań 20-21.10.2023 r. Celem Zjazdu  było  zaznajomienie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie fitoterapii i przedstawienie  nowoczesnej wiedzy o aktualnych  możliwościach zastosowania leków  roślinnych w praktyce klinicznej.  Uczestnicy mogli wysłuchać 16 zaproszonych wykładowców w  7  sesjach tematycznych, 5 Hot Topics oraz panelu ekspertów. Przedstawiono m.in.  najnowsze rekomendacje ekspertów Towarzystwa – STANFITO PULMO, STANFITO CANOPY oraz STANFITO Gastro. Z szczególnie życzliwym odbiorem spotkało się opublikowane w Family Medicine & Primary Care Revue stanowisko zawierające aktualne rekomendacje zastosowania produktów leczniczych roślinnych w chorobach układu oddechowego Family Medicine & Primary Care Review .  Żywe zainteresowaniu słuchaczy wzbudził panel ekspertów moderowany przez prof. dr hab. n. farm. Mirosławę Krauze-Baranowską w którym dyskutowano o problematyce stosowania medycznej marihuany w Polsce. Oprócz zagadnień klinicznych, w programie Zjazdu znalazły się również zagadnienia prawne. W obradach uczestniczyło ponad 120 lekarzy i farmaceutów a także przedstawicieli innych zawodów medycznych zainteresowanych tematyką leku roślinnego.  W ich  opinii tematyka poruszana w czasie Zjazdu była interesująca i aktualna a Zjazd należy uznać za udany zarówno pod względem merytorycznym jak i  organizacyjnym.  Aby przypomnieć sobie wspólnie te miłe chwile zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i na stronę I ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FITOTERAPII – Intro | Konferencja stacjonarna – Termedia

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab.n.med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP