Sesja „Fitoterapia w praktyce lekarza rodzinnego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fitoterapii odbyła się w czasie XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej , Wrocław 15.10.2022 r. z licznym udziałem lekarzy rodzinnych z całej Polski. W trakcie sesji zostały przedstawione wykłady:
prof.dr hab.n.farm. Mirosława Krauze- Baranowska: „Fitoterapia i produkt leczniczy roślinny – pozycja i znaczenie w medycynie konwencjonalnej”,
dr hab.n.med. Zbigniew Doniec : „Kaszel – leki roślinne w aktualnych wytycznych postępowania”,
prof.dr hab.n.med. Katarzyna Kiliś- Pstrusińska: „Zakażenia dolnych dróg moczowych – jak leczyć?”.
Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczne grono słuchaczy oraz wyrażane przez nich niezwykle pozytywne opinie. Dobre perspektywy na przyszłość !